استاندارد دهانه 28

  • مشخصات فنی
  • استاندارد دهانه : mm 28
  • جنس : HDPE
  • قطر خارجی :mm 30.2
  • ارتفاع : mm 20.1
  • 2 وزن : gr 3.1 و gr 2.8
  • کاربرد :آشامیدنیهای گازدار، آب مصرفی،روغن های خوراکی و مایعات بهداشتی