استاندارد دهانه 30/25

  • مشخات فنی
  • استاندارد دهانه : 30/25 نرمال
  • جنس : HDPE
  • قطر خارجی : mm 32.6
  • ارتفاع : mm 17.3
  • وزن : gr 2.1
  • کاربرد : آب معدنی