استاندارد دهانه 29/25

Short neck
  • مشخصات فنی
  •  استاندارد دهانه : 29/25 شورت نک
  • جنس : HDPE
  • قطر خارجی :mm 31.3
  • ارتفاع : mm 11.2
  • وزن : gr 1.25
  • کاربرد : انواع بطری با دهانه 29/25، آب معدنی